Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Boğaziçi Kart Olarak,

Kart üretim ve baskı konularında var olan sağlam bilgi birikimi ile; kamu kuruluşlarından, sanayi kuruluşlarına, eğitim kurumlarından, giyim sektörüne  kadar uzanan, müşteri portföyünü artırmak ve akıllı kart sektöründe lider olmak için

 * Kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, müşteri hizmetleri ile ilgili tüm yasal  şartları ve diğer yükümlülükleri karşılamayı

 * Tüm çalışanların yönetim sistemlerine katılımını sağlayarak sürekli gelişim felsefesini amaç edinmeyi ve bu doğrultuda kuruluş hedeflerini belirlemeyi

 * Kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, müşteri hizmetleri ile ilgili risk analizi çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirmeyi

 * Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı

 * Müşterilerden alınan şikayetleri gizlilik ilkesine uygun olarak açık, adil, objektif  ve dikkatli bir şekilde inceleyerek müşterilere çözümler sunmayı

 * İş sağlığı ve güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi

 * Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,

 * Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,

 * Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltarak gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı

Entegre Yönetim Sistemleri politikası olarak benimsemiş bulunmaktayız.