Bilgi Güvenliği Politikası

Boğaziçi Kart olarak,

 • Kuruluşumuzun, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini sağlamayı,

 • Bilgi güvenliği çalışmaları için gerekli sorumluları belirleyerek Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli geliştirmeyi,

 • Bilgi varlıklarına yönelik risk analizini sistematik olarak yönetmeyi,

 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,

 • İş sürekliliği için gerekli altyapıyı oluşturmayı,

 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarının önlenmesi için gerekli sistemi oluşturmayı ve devamını sağlamayı,

Bilgi güvenliği politikamız olarak benimsemiş bulunmaktayız.